contactsitemap | gegevensbeschermingjobs | start |  A A A

Investors in people

 

iip

In 2009 behaalde woonzorgcentrum Sint-Carolus het kwaliteitslabel ‘Investors in People’ (IiP).

Het Investors in People Label is een internationale onderscheiding die organisaties met een kwalitatief en strategisch personeelsbeleid wil belonen en waarderen.

Deze externe beoordeling gaat na in hoeverre een organisatie inspanningen doet om medewerkers te laten participeren aan het beleid, groeimogelijkheden biedt aan zijn medewerkers, vorming en opleiding geeft, medewerkers waardeert, enz. Hierbij wordt vertrokken vanuit de idee dat medewerkers het belangrijkste kapitaal van elke organisatie zijn. Om goede prestaties te leveren hebben de medewerkers de juiste kennis, attitudes en vaardigheden nodig, en moeten ze weten wat van hen verwacht wordt.

De methodiek van IiP baseert zich op wat medewerkers weten te vertellen over de doelen van de organisatie, hoe deze worden vertaald naar het team en het individueel functioneren, en hoe waardering en ontwikkeling in de organisatie worden gerealiseerd. Deze methodiek sluit naadloos aan bij een integrale kwaliteitszorg die het continu verbeteren stimuleert.