contactsitemap | gegevensbeschermingjobs | start |  A A A

Kwaliteitsbeleid

 

Al jaren wordt binnen onze voorziening heel wat aandacht besteed aan kwaliteitsbeleid, en aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg.

Onze (zorg)processen worden duidelijk omschreven in stroomdiagrammen en via het lokaal intranet toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. Alle processen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Jaarlijks wordt directie en diensthoofden een beleids- en kwaliteitsplan opgemaakt, in functie van strategische doelen. Vanuit de diverse disciplines en afdelingen worden daar afdelingsdoelstellingen bijgevoegd. Via projectopvolging wordt de realisatie van het beleids- en kwaliteitsplan opgevolgd.

Belangrijke processen worden systematisch door indicatoren (metingen) opgevolgd. De resultaten van deze indicatoren worden met de betrokken medewerkers besproken. Voorbeelden van indicatoren zijn oa. wachttijden van beloproepen, kwaliteit van detailzorg, respecteren van privacy, klaarzetten medicatie, ...

Binnen de zorginhoudelijke werkgroepen worden alle facetten van zorg op regelmatige basis geëvalueerd en geoptimaliseerd. Basismedewerkers vanuit alle disciplines hebben worden zo betrokken bij de uitbouw van de zorg.

Om de vier jaar wordt de tevredenheid van bewoners en familie via een uitgebreid tevredenheidsonderzoek in kaart gebracht. De resultaten worden grondig besproken met familie, bewoners en medewerkers. Via een concreet actieplan worden eventuele minder goed scorende punten aangepakt.

Daarnaast wordt de tevredenheid van medewerkers eveneens om de drie jaar gemeten. De resultaten van deze enquête maken het mogelijk via input van medewerkers de werkomgeving te verbeteren.