contactsitemap | disclaimerjobs | start |  A A A

Historiek

 

Het woonzorgcentrum Sint-Carolus (voluit Sint-Carolus-Borromeüs) kan terugblikken op een geschiedenis van meer dan 125 jaar.


  historische prent   archieffoto

Het werd opgericht als een 'ouderlingengesticht' voor 'betalende dames en heren' en rustende priesters in het jaar 1882 door E.Z. Rosalia Hanssens, die de toenmalige algemene overste was van de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie van Kortrijk.  Het gebouw, met als laatste fase de kapel, werd voltooid in 1883.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het rusthuis zwaar getroffen.  Door het luchtbombardement van 21 juli 1944 werden de gebouwen van Sint-Carolus voor de helft vernield.

In 1952-1954 werd de middenvleugel heropgebouwd en in gebruik genomen.

postkaart 1   postkaart 2

In 1966 werd een overblijvend gedeelte afgebroken en heropgebouwd.  Het werd in 1968 in gebruik genomen.

Op 1 februari 1980 werd aangevangen met een verbouwing en herconditionering.

Op 19 mei 2000 werd een uitbreiding gerealiseerd van 16 woongelegenheden.

voorkant carolus   carolus ingang  onthaal carolus

In 2007 werd een grootschalig herconditioneringsproject afgewerkt. Alle bestaande kamers werden grondig vernieuwd. De capaciteit werd opgetrokken tot 100 woongelegenheden en drie kamers kortverblijf.

Aandachtspunten waren het uitbouwen van grote, huiselijke leefruimtes en het opstarten van een specifieke afdeling voor ouderen met dementie. Daarnaast kreeg de inkom een grondige facelift en werd een ruime cafetaria in gebruik genomen.

Onze voorziening, vroeger gekend als ‘Saint-Charles’ had historisch een eerder specifieke populatie van ouderen met een zekere intellectuele bagage en een voorname levensstijl.

Op vandaag bieden we zorg aan een mix van zorgvragers, meer zoals het maatschappelijk beeld.

Ook op vlak van organisatie van de zorg maakten we een grote evolutie mee. Waar vroeger meer ‘vanuit de buik’ gewerkt werd, leidde een professionaliseringsgolf tot een meer georganiseerde manier van werken (procedures, afspraken, …). Als de organisatie het leidend principe wordt (procedures en werkafspraken worden heel strikt gevolgd), ontstaat echter het risico dat er voorbij gegaan wordt aan de noden van de bewoner.

Op vandaag blijft de sterkte van ons kwaliteit gedreven beleid en organisatiemodel, echter gecombineerd met meer maatwerk: het verantwoord afwijken van procedures, het centraal plaatsen van de behoefte van de bewoner en de familie en het teruggeven van veel verantwoordelijkheden in de handen van de medewerkers zelf  maakt dat we een plek zijn waar het goed is om te wonen en te werken: de mens staat centraal.